Skip to content
Menu

Regulamin korzystania z serwisu 

Serwis internetowy www.roksati.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.
Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.
Przeglądanie zawartości serwisu jak i dodawanie własnych treści jest bezpłatne.

Użytkownicy:

Goście mogą dokonać rejestracji w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika.
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających (np. dodawanie ogłoszeń)
Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.
W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu.
Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia.

Obowiązki i prawa:

Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność, a także za:
– Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
– Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
– Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:

– Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.
– Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.
– Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.
– Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.
Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.

Zabrania się:

– Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.
– Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
– Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
– Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
– Wstawiania do ogłoszeń zdjęć erotycznych ze zwierzętami, a także tekstów o zwierzętach i seksie.

Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.
Ogłoszenia wyświetlane są losowo tak, że każdy przeglądający ogłoszenia, widzi je w innej kolejności.
Do ogłoszeń należy dodać, co najmniej 1 zdjęcię. Ogłoszenia bez zdjęć nie będą akceptowane.
W anonsach kobiet zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.
Wszystkie zdjęcia kobiet w anonsach towarzyskich ukazują się zawsze z zakrytą twarzą.
W anonsach bezpłatnych mężczyzn zdjęcia ukazują się bez jakiejkolwiek obróbki czy zakrywania twarzy.
Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
Na wyraźną prośbę dodającego, jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratorów przed upływem terminu ważności.

Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

– Informacje zawarte w treści są prawdziwe.
– Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
– Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:

– Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu internetowego roksati.pl i portali siostrzanych
– Wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.
– Umieszczenie adresu lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
– Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie i serwisie roksati.
– Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.

Zabrania się:

– Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
– Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody administratora.
W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
– Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.
– Odmówić publikacji ogłoszenia.
– Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin.
– Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu.
Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.
Ogłoszenie po upłynięciu terminu ważności/płatności zostaje automatycznie przeniesione do archiwum. Ogłoszenie będące w archiwum nie jest widoczne na stronach serwisu.
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.

Postanowienia końcowe.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.